Behandling og vedlikehold messinginstrumenter

isolated-trumpet-1423287

 

Utstyr alle må ha:

  • Ventilolje (tromboner slide- olje)
  • Bøylefett
  • Bøylebørste

Utstyr alle bør ha:

  • Munnstykkebørste

Daglig vedlikehold (etter bruk):

Ventilene skal oljes før hver gang instrumentet skal brukes. Bruk rikelig med olje. Ved lange øvelser (seminar og lignende) må ventilene oljes flere ganger. På tromboner brukes rent vann (sprayflaske) på sleiden.

Månedlig vedlikehold:

Ventilene må rengjøres regelmessig, ta ut en og en ventil, tørk av med en tørr klut, tørk også i ventilhuset, sett inn med olje og sett på plass.

Stemmebøylene taes ut, tørkes av og settes inn med bøylefett.

Tørk av instrumentet med en tørr klut.

Rengjør munnstykket, gjerne med munnstykkebørste.

Halvårlig vedlikehold:

Instrumentet demonteres helt, husk rekkefølgen på ventilene, alle delene vaskes i lunkent vann. Instrumentet bør ligge i vann en stund før børsten brukes for å få rengjort alle delene skikkelig. Etterpå tørkes instrumentet, bøylene settes inn med bøylefett, ventilene med ventilolje og instrumentet settes sammen.

 

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser på skolen (evt Musikkskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Behandling og vedlikehold av treblåseinstrumenter

treblås

Utstyr alle må ha:

  • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk.
  • Myk klut for utvendig bruk.
  • Korkfett

Utstyr alle bør ha:

  • Munnstykkebørste
  • Olje for klaviatur og mekanikk.
  • Liten skrutrekker

Daglig vedlikehold etter bruk:

Hver del av instrumentet må tørkes godt innvendig etter bruk.

Vær spesielt nøye med munnstykket.

Månedlig vedlikehold:

Instrumentet rengjøres grundig med tørr klut både innvendig og utvendig, bruk aldri vann da det kan ødelegge putene.

For å fjerne eventuelt belegg i munnstykket må du bruke en munnstykkebørste.

Sett korkene (i skjøtene mellom de forskjellige delene) godt inn med korkfett.

Halvårlig vedlikehold:

I tillegg til renhold må du kontrollere alle mekaniske deler for eventuell slarke, stram til skruer som er løse og bruk en dråpe tynn olje (klaviaturolje) på akslinger og bevegelige skruer. Pass på så du ikke får olje på putene.

Dersom du ikke har olje eller skrutrekker, ta kontakt med materialforvalter.

Når det gjelder instrument av tre (klarinetter), må disse behandles spesielt varsomt, de må ikke tørkes ved å settes på et varmt sted. Dersom instrumentet har vært ute i kulde, må det tempereres gradvis med å sette det med kassen åpen i et kjølig rom til å begynne med.

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser i korpset (evt Kulturskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.