Lyst til å lære å spille?

Litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps – til foreldrene

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. Dirigentene som underviser korpsmedlemmene har begge  musikkutdanning på universitetsnivå.

Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Driften for øvrig er det foreldreorganisasjonen som står for.

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å komme i gang med å beherske instrumentet. I tillegg til timer på Kulturskolen spiller de i aspirantkorpset.

Etter at det grunnleggende er på plass er det juniorkorpset som gjelder fra andre året.  Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, men korpskonseptet er godt egnet for å gi alle tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent og øvingsiver.

Et normalt år for korpset ser slik ut: Vi starter med ”pangstartøvelse” og fortsetter med ukentlige øvelser.  I løpet av høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges.  Mye av høsten blir vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre blir det nok julekonsert og kanskje deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar? Konserter/samlinger med andre skolekorps, en huskonsert eller to og 17. mai er andre arrangement. Hver vår drar vi på tur. I fjor (2019) gikk turen til korpsstevne i Bø i Telemark. Hvert år deltar også mange medlemmer på sommerkurs (for de yngste: 4 dager på Trøndertun, Melhus – sammen med mange andre). Det tilstrebes at de fleste datoer gjennom sesongen er spikret mange måneder i forveien.

Kostnader og inntekter

Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. Mange foreldre tror derfor det er fryktelig mye å gjøre/betale som korpsforelder. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked som finansierer det meste. Fra onsdag til søndag i loppemarkedsuka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året.

Selv om loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling: Semesteravgiften er kr 600,- for medlemskap og kr 300,- for instrumentleie. Kommunens kulturskole har en semesteravgift på kr 1.999,50 (ved skattemessig inntekt under kr 300.000 gis det friplass)

Nisseorkesteret sikrer god julestemning!

Steindal skolekorps

Steindal er skolekorpset for de som går eller har gått på Steindal skole. Korpset ble stiftet 6. mai 1981. De siste årene har korpset hatt rundt 50 medlemmer, fra 3. trinn på Steindal til de som er ferdig med videregående etter å ha gått på Hoeggen ungdomsskole.