Mai måned

Da er vi inne i korpsmåned nr 1: MAI, og vi fikk vist oss frem allerede i går på 1.mai 🙂 Flott at såpass mange kunne bli med på marsjøvelsen! Husk å øve på det som skal spilles på 17.mai!!

Det vil komme mere utfyllende info om selve 17.mai etter neste styremøte (8.5.).
Husk å sjekke uniformen, om du ikke fikk gjort det skikkelig til Stjernedryss. Uniformskomitéen er på korpsrommet tirsdag 8. og 15.mai!
De som skal være med på konfirmasjonsspilling for Håvard og Simon, lørdag 12.mai, vil få nærmere beskjed om det.

REKRUTTERINGSKONSERT ONSDAG 9.MAI KL 0900:
I forbindelse med årets rekruttering skal korpset også i år holde en
rekrutteringskonsert for de yngste elevene på skolen:
ONSDAG 9.MAI KL 0900 – oppmøte på korpsrommet kl 0830. Ikke uniform, men husk instrument, noter og notestativ!
Det vil bli bedt om fri for de som går på Hoeggen, og det er fint om så mange som mulig av de eldste også kan bli med på konserten! Konserten varer ca en 1/2-time.

Ta kontakt om noe er uklart!

Hilsen
styret
v/Anne Britt

Steindal skolekorps

Steindal er skolekorpset for de som går eller har gått på Steindal skole. Korpset ble stiftet 6. mai 1981. De siste årene har korpset hatt rundt 50 medlemmer, fra 3. trinn på Steindal til de som er ferdig med videregående etter å ha gått på Hoeggen ungdomsskole.