LOPPEMARKED

Loppemarked 2017

(Plakaten er fra loppemarkedet for et tidligere år)

Loppemarkedet er i tillegg til å være en veldig sosial og trivelig aktivitet i nærmiljøet vår viktigste inntektskilde. Vi liker å skryte på oss at vi har det største og beste loppemarkedet i byen – i alle fall har vi de beste kanelsnurrene på vår populære loppekafè!!

På grunn av Covid-19 pandemien måtte vi avlyse årets loppemarked. Takket være gode muligheter for å søke offentlig støtte har vi klart å kompensere ca 70% av våre normale inntekter sammenlignet med de siste årene. Sammen med en veldig forsiktig bruk av penger gjennom mange år og litt oppsparte midler gjør dette at vi klarer å opprettholde tilnærmet normal aktivitet gjennom dette året – uten økning i kontingenter eller egenandeler. Det er vi veldig fornøyde med!

Ønsker du å støtte korpset kan dette gjøres ved å vippse noen kroner til 37136.

Vi viser også gjerne til muligheten for å støtte korpset gjennom å bli Grasrotgiver eller å tegne forsikring hos Tryg (se egne annonser for mer informasjon og beskrivelse av fremgangsmåte).

Bare en liten brøkdel av vareutvalget!

KORPSTURER

Hvert år drar vi på korpstur (som regel første helg etter skoleslutt), enten for å delta på festivaler eller i egen regi . Det er veldig populært og i tillegg til spilling blir det god tid til mange aktiviteter og sosialt samvær. 

Selv om det først er neste år (2021) som er neste utenlandstur etter vår vanlige plan, hadde vi i vår planlagt å legge korpsturen til Østersund. På grunn av Covid-19 pandemien måtte denne turen utgå og vi vet enda ikke hvilke restriksjoner vi kan vente oss for en eventuell korpstur neste år. Vi håper selvfølgelig på en ny utenlandstur til våren!

Hvert 5. år feirer vi oss selv med å dra på utenlandstur. Siste utenlandstur gikk til Krakow i Polen og her er noen bilder og inntrykk fra turen.

Da var det slutt på det fine været, så da passer det fint å reise hjem. Butikken (Žabka) som ligger vegg i vegg med hotellet har nok ett pent overskudd de siste dagene.
Fremdeles godt og varmt! Turens siste middag på Hard Rock café.
I dag fikk nesten alle plass i skyggen! Værmeldinga sier det skal bli 31 grader i skyggen. Etter lunsj blir det badeland!  
De største i korpset har i dag besøkt konsentrasjonsleirene i Auschwitz. Mange sterke inntrykk, men viktig historie som ikke må glemmes.
Konsert på torget i dag også!
Konsert i varmen
Med publikum!
Byvandring
Fremme på hotellet og klar for byvandring! 
Da er det like før vi setter oss på flyet til Krakow!

Nå tar vi inn nye medlemmer!

Kom på rekrutteringskveld tirsdag 24. mai klokka 18.30 hvis du har lyst til å bli med i
korpset.

Det blir presentasjon av korpset, instrumentene og annen informasjon.
Alle kan komme med ett instrumentønske, som det dessverre ikke er sikkert du får oppfylt. Korpset trenger noen som spiller på alle typer instrumenter – og for noen instrumenter er alt vi har delt ut. Hvilket instrument du får bestemmes så fort som mulig, slik at dere får meldt dere inn hos Kulturskolen.
Hvis du ikke kan komme på informasjonskvelden, send en epost til leder@steindalskolekorps.no 

For mer info last ned vår info-folder: Rekrutterinsfolder Steindal Skolekorps.