STEINDAL SKOLEKORPS TAR IMOT LOPPER

Vi tar gjerne imot klær, små møbler, elektriske artikler (dessverre ikke hvitevarer), bøker, bilder, sportsutstyr, verktøy, pyntegjenstander, hobby/ fritidsutstyr, kopper og kar etc. til vårt årlige loppemarked

Det ble dessverre ikke loppemarked i regi av Steindal skolekorps i høst pga covid-19 pandemien. Som en følge av dette begynner våre lagre med lopper å bli fulle, men vi kan fortsatt ta i mot lopper av god kvalitet innen blant annet møbler, sport og fritid.

Loppemarkedet er i tillegg til å være en veldig sosial og trivelig aktivitet i nærmiljøet vår viktigste inntektskilde. Hvis noen ønsker å støtte korpset kan dette gjøres ved å vippse noen kroner til 37136.

Ring loppetelefonen 986 51 159 eller epost: styret@steindalskolekorps.no

INFORMASJON OM STEINDAL SKOLEKORPS

 • Hvem er vi:
  • skolens eget korps grunnlagt i 1981
  • ca 43 medlemmer fra 8-19 år, både gutter og jenter
  • Stolte over å gå foran skolen 17. mai i våre flotte uniformer 🙂
  • Øver på skolen (i gymsal og musikkrom) tirsdager fra kl 18:00
  • Aspirantene øver på musikkrommet i SFO-tiden fra 15:00–15:45
  • Det å lære seg noter og spille et instrument er noe barnet har glede av livet ut!
  • Hos oss er ingen på reservebenken – ALLE er med!!
 • Rekrutteringskvelder gjennomføres hvert år på våren (begynnelsen av mai) på musikkrommet (ved siden av gymsal) i forbindelse med korpsøving på tirsdager. Viktig at det er med en voksen på dette, slik at vi vet at informasjonen kommer frem og at dette er noe også foreldre/foresatte synes er en god ide. Det blir presentasjon av korpset, instrumentene (og prøving av disse) og annen informasjon. Det blir anledning til innmelding og instrumentønske. Vi hjelper også til med søknad om plass på kulturskolen. Det er vanlig å begynne i korpset når man er på tredje klassetrinn, men man kan gjerne begynne senere også – helt opp til 7. trinn!
 • Hva gjør vi ellers i året? Det er ikke bare på 17. mai korpset spiller 🙂 Vi har seminarer (normalt to) der vi øver til konkurranser (f.eks Trøndersk Mesterskap) eller til konserter. Og så drar vi på turer! Enten for å delta på festivaler eller turer i egen regi. Hvert 5. år feirer vi oss selv med å dra på utenlandstur.
 • Instrumenter: saksofoner, horn, kornetter/trompeter, tromboner, fløyter, klarinetter, barytoner, tubaer og masse slagverksinstrumenter.
 • Kostnader: Semesteravgiften er på kr 900,- til korpset for å dekke dirigentlønn og lån av instrument. Kommunens kulturskole har en semesteravgift på kr 2 105,- (ved skattemessig inntekt inntil kr 400.000 kan det søkes om friplass).
 • Og for den som lurer på det, ja, det går helt fint å være med både i korps og på fotball/andre aktiviteter samtidig.
 • Dugnader: kun 1; byens største loppemarkedet, første helga i september 🙂 Men selvsagt må vi alle sammen også hjelpe til med å bidra til at korpset fungerer i det daglige også, gjennom å delta i våre interne grupper for arrangement, loppemarked, materiell, øvelser o.l.

Ta kontakt med noen du vet har barn i korpset, epost til leder@steindalskolekorps.no eller SMS til 98 07 08 69.

Velkommen til Steindal skolekorps!

REKRUTTERINGSKVELDER

Rekrutteringskvelder gjennomføres hvert år på våren (begynnelsen av mai) kl 18:15 – 19:00 på musikkrommet (ved siden av gymsal) i forbindelse med korpsøving på tirsdager. Viktig at det er med en voksen på dette, slik at vi vet at informasjonen kommer frem og at dette er noe også foreldre/foresatte synes er en god ide.

Det blir presentasjon av korpset, instrumentene (og prøving av disse) og annen informasjon. Det blir anledning til innmelding og instrumentønske. Hvilket instrument som blir tildelt bestemmes ut fra den enkeltes ønske sett opp mot korpsets behov. Fordeling av instrumenter bestemmes så raskt som mulig slik at man så tidlig som mulig kan melde seg på kulturskolen. Vi hjelper til med søknaden om plass på kulturskolen.

Det er vanlig å begynne i korpset når man er på tredje klassetrinn, men man kan gjerne begynne senere også – helt opp til 7. trinn!

Kan du ikke komme på rekrutteringskveldene så kan man når som helst (hele året) sende en epost til leder@steindalskolekorps.no eller ringe/sende SMS til 98070869 og melde sin interesse.

Velkommen til Steindal Skolekorps!