REKRUTTERINGSKVELDER

Rekrutteringskvelder gjennomføres hvert år på våren (begynnelsen av mai) kl 18:15 – 19:00 på musikkrommet (ved siden av gymsal) i forbindelse med korpsøving på tirsdager. Viktig at det er med en voksen på dette, slik at vi vet at informasjonen kommer frem og at dette er noe også foreldre/foresatte synes er en god ide.

Det blir presentasjon av korpset, instrumentene (og prøving av disse) og annen informasjon. Det blir anledning til innmelding og instrumentønske. Hvilket instrument som blir tildelt bestemmes ut fra den enkeltes ønske sett opp mot korpsets behov. Fordeling av instrumenter bestemmes så raskt som mulig slik at man så tidlig som mulig kan melde seg på kulturskolen. Vi hjelper til med søknaden om plass på kulturskolen.

Det er vanlig å begynne i korpset når man er på tredje klassetrinn, men man kan gjerne begynne senere også – helt opp til 7. trinn!

Kan du ikke komme på rekrutteringskveldene så kan man når som helst (hele året) bare å sende en epost til leder@steindalskolekorps.no eller ringe/sende SMN til 45209618 og melde sin interesse.

Så lenge vi er i en situasjon med Covid-19 pandemien vil det av smittevernhensyn være restriksjoner forbundet med rekrutteringskveldene og vi må tilpasse gjennomføringen til gjeldende retningslinjer. Til tross for dette fikk vi gjennomført en veldig god gjennomføring sist vår og vi tror dette vil gå ganske fint i fremtiden også.

Velkommen til Steindal Skolekorps!

Kommentarer er stengt.

%d bloggere liker dette: