Steindal skolekorps

Steindal er skolekorpset for de som går eller har gått på Steindal skole. Korpset ble stiftet 6. mai 1981. De siste årene har korpset hatt rundt 50 medlemmer, fra 3. trinn på Steindal til de som er ferdig med videregående etter å ha gått på Hoeggen ungdomsskole.

Reklamer