Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Da har vi lagt ut oppdatert aktivitetsplan! Klikk på linken, eller «Aktivitetsplan» i menyen.

 

Ekstra informasjons-/rekrutteringsmøte

Det ble kort varsel før møtet i går og korpset arrangerer derfor nytt møte tirsdag 29. mai kl 18.30 på musikkrommet. I går var det 5 barn som møtte opp og ville begynne i korpset. Svarslipper er pr nå ikke hentet på skolen.

Loppehenting

Har vært på trivelig loppehenting i kveld, et par timer sammen med to garvede loppehentere. Vi som ikke er i komiteen er med ca. en kveld i året, mens de står på nesten anna hver uke. For henting er det, hver tirsdag! De sier det skulle gjerne vært flere å fordele ansvaret på, da ville det blitt bare en tirsdag en gang i mellom på dem også. Men de står på med både smil og latter.

I dag var det sightseeing på Byåsen, for det er visst et mål å ikke bruke kart. Men vi fant fram, til mange glade givere. Og bodene fylles opp, vi trenger igjen mer lagringsplass til møbler om noen har en flekk.

Stå på, dere gjør en viktig jobb for korpset!

«Det er gentlig ikke jobb, det er bare fint å bidra»

Lyst til å lære å spille?

Litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps – til foreldrene

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. Dirigentene som underviser korpsmedlemmene har begge  musikkutdanning på universitetsnivå.

Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Driften for øvrig er det foreldreorganisasjonen som står for.

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å komme i gang med å beherske instrumentet. I tillegg til timer på Kulturskolen spiller de i aspirantkorpset.

Etter at det grunnleggende er på plass er det juniorkorpset som gjelder fra andre året.  Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, men korpskonseptet er godt egnet for å gi alle tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent og øvingsiver.

Et normalt år for korpset ser slik ut: Vi starter med ”pangstartøvelse” og fortsetter med ukentlige øvelser.  I løpet av høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges.  Mye av høsten blir vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre blir det nok julekonsert og kanskje deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar? Konserter/samlinger med andre skolekorps, en huskonsert eller to og 17. mai er andre arrangement. Hver vår drar vi på tur. I fjor (2019) gikk turen til korpsstevne i Bø i Telemark. Hvert år deltar også mange medlemmer på sommerkurs (for de yngste: 4 dager på Trøndertun, Melhus – sammen med mange andre). Det tilstrebes at de fleste datoer gjennom sesongen er spikret mange måneder i forveien.

Kostnader og inntekter

Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. Mange foreldre tror derfor det er fryktelig mye å gjøre/betale som korpsforelder. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked som finansierer det meste. Fra onsdag til søndag i loppemarkedsuka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året.

Selv om loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling: Semesteravgiften er kr 600,- for medlemskap og kr 300,- for instrumentleie. Kommunens kulturskole har en semesteravgift på kr 1.999,50 (ved skattemessig inntekt under kr 300.000 gis det friplass)

Nisseorkesteret sikrer god julestemning!

17. Mai inne i gymsalen! Regnet gjorde at toget ble avlyst, men stemningen var god!

image

Fin generalprøve

Spilleoppdraget for Vestlia bhg gikk bra. Supert å få honorar i form av is.

image

L

Viktig info om 15., 16. og 17. mai

15.mai: Siste øvelse før 17.mai.
Oppmøtetidspunkt:
Aspiranter: kl 1730 – 1900! Øver en halv time inne før marsjøvelse.
Junior og hovedkorps (JR og HK): kl 1800 – 2015.
Felles marsjøvelse for alle kl 1800 – 1900! Kle dere etter været!

Beskjed fra uniformskomiteen, som er på korpsrommet denne dagen:
– Aspirantene må ordne med hatt til uniformen sin.
– Alle som ikke har tatt med regnkappe tilbake fra i fjor, gjør det.
– Og; er det flere som må gjøre noe med uniformen er dette siste sjanse.

_________________________________________________

16.mai: Vi spiller i tog sammen med Vestlia barnehage. Oppmøte på korpsrommet kl 0830, oppmøte i barnehagen kl 0900. Kun hovedkorpset spiller (tidl JR og HK). Det er bedt om fri for barne- og ungdomsskolen. Vi håper noen fra videregående også kan stille. HUSK instrument!
OG; HUSK å ta med instrument hjem til 17.mai, det gjelder også trommisene. Alternativt kan trommisene hente trommeutstyr på korpsrommet kl 1900-2000.

__________________________________________________

17. mai :
I år starter skolens arrangement kl 0830 (vi går som nr 41 i barnetoget).

Oppmøte for korpset blir kl 0715, øverst i Edgar B. Schieldrops vei i rundkjøringen. Korpset går ned mot Vestlia, en runde rundt, og ned til skolen. Her stiller hovedkorpset (tidl JR og HK), det er frivillig for aspirantene. HUSK: full korpsuniform inkl hatt og hansker.

Ca kl 0745: Frokost til alle musikanter (aspiranter, JR og HK) i gymsalen 🙂

Ca kl 0830: Vi blir med på skolens arrangement, korpset spiller. Vi blir deretter med skolen til byen i busser, korpset har egen buss. Styret i SSK går sammen med korpset i toget. Foreldre plukker selv opp barna sine i Kjøpmannsgata etter barnetoget. For sikkerhets skyld ber vi dere notere mobilnr i hånden på de barna som ikke vet mobilnr til sine foreldre/foresatte.

FAU-arrangement på skolen på ettermiddagen: Oppmøte kl 1545 – gjelder ALLE! Korpset åpner arrangementet kl 1600. Vi går i tog rundt nabolaget og avslutter med konsert. Da er dagen over i regi av korpset!

Behandling og vedlikehold av treblåseinstrumenter

Utstyr alle må ha:

  • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk.
  • Myk klut for utvendig bruk.
  • Korkfett

Utstyr alle bør ha:

  • Munnstykkebørste
  • Olje for klaviatur og mekanikk.
  • Liten skrutrekker

Daglig vedlikehold

Hver del av instrumentet må tørkes godt innvendig etter bruk.

Vær spesielt nøye med munnstykket.

Månedlig vedlikehold

Instrumentet rengjøres grundig med tørr klut både innvendig og utvendig, bruk aldri vann da det kan ødelegge putene.

For å fjerne eventuelt belegg i munnstykket må du bruke en munnstykkebørste.

Sett korkene (i skjøtene mellom de forskjellige delene) godt inn med korkfett.

Halvårlig vedlikehold

I tillegg til renhold må du kontrollere alle mekaniske deler for eventuell slarke, stram til skruer som er løse og bruk en dråpe tynn olje (klaviaturolje) på akslinger og bevegelige skruer. Pass på så du ikke får olje på putene.

Dersom du ikke har olje eller skrutrekker, ta kontakt med materialforvalter.

Når det gjelder instrument av tre (klarinetter), må disse behandles spesielt varsomt, de må ikke tørkes ved å settes på et varmt sted. Dersom instrumentet har vært ute i kulde, må det tempereres gradvis med å sette det med kassen åpen i et kjølig rom til å begynne med.

Generelt

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser på skolen (evt Musikkskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Behandling og vedlikehold messinginstrumenter

Utstyr alle må ha:

  • Ventilolje (tromboner slide- olje)
  • Bøylefett
  • Bøylebørste

Utstyr alle bør ha:

  • Munnstykkebørste

Daglig vedlikehold

Ventilene skal oljes før hver gang instrumentet skal brukes. Bruk rikelig med olje. Ved lange øvelser (seminar og lignende) må ventilene oljes flere ganger. På tromboner brukes rent vann (sprayflaske) på sleiden.

Månedlig vedlikehold

Ventilene må rengjøres regelmessig, ta ut en og en ventil, tørk av med en tørr klut, tørk også i ventilhuset, sett inn med olje og sett på plass.

Stemmebøylene taes ut, tørkes av og settes inn med bøylefett.

Tørk av instrumentet med en tørr klut.

Rengjør munnstykket, gjerne med munnstykkebørste.

Halvårlig vedlikehold

Instrumentet demonteres helt, husk rekkefølgen på ventilene, alle delene vaskes i lunkent vann. Instrumentet bør ligge i vann en stund før børsten brukes for å få rengjort alle delene skikkelig. Etterpå tørkes instrumentet, bøylene settes inn med bøylefett, ventilene med ventilolje og instrumentet settes sammen.

Generelt

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser på skolen (evt Musikkskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Mai måned

Da er vi inne i korpsmåned nr 1: MAI, og vi fikk vist oss frem allerede i går på 1.mai 🙂 Flott at såpass mange kunne bli med på marsjøvelsen! Husk å øve på det som skal spilles på 17.mai!!

Det vil komme mere utfyllende info om selve 17.mai etter neste styremøte (8.5.).
Husk å sjekke uniformen, om du ikke fikk gjort det skikkelig til Stjernedryss. Uniformskomitéen er på korpsrommet tirsdag 8. og 15.mai!
De som skal være med på konfirmasjonsspilling for Håvard og Simon, lørdag 12.mai, vil få nærmere beskjed om det.

REKRUTTERINGSKONSERT ONSDAG 9.MAI KL 0900:
I forbindelse med årets rekruttering skal korpset også i år holde en
rekrutteringskonsert for de yngste elevene på skolen:
ONSDAG 9.MAI KL 0900 – oppmøte på korpsrommet kl 0830. Ikke uniform, men husk instrument, noter og notestativ!
Det vil bli bedt om fri for de som går på Hoeggen, og det er fint om så mange som mulig av de eldste også kan bli med på konserten! Konserten varer ca en 1/2-time.

Ta kontakt om noe er uklart!

Hilsen
styret
v/Anne Britt