Ledig vikariat som dirigent i Steindal skolekorps

Steindal skolekorps har ledig vikariat som musikalsk leder/dirigent for hovedkorpset skoleåret 2022/23, med mulighet for forlengelse.

Stillingen utgjør 23% og lønnes etter utdanning og praksis.
Ønsket tiltredelse: august-september 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Dirigent for hovedkorpset, med ukentlig øvelse tirsdager kl. 18:00 – 20:00
 • Deltakelse på seminarer, konserter, konkurranser og turer etter avtale med korpsets styre
 • Legge og følge opp plan for musikalsk utvikling, planlegge repertoar til konkurranser og konserter i samråd med juniorstyret og ha noter klar til alle øvelser
 • Delta på styremøter og bidra i strategiarbeid for videre utvikling av korpset i samarbeid med styret

Vi ser etter:

En musikalsk faglig dyktig pedagog, med gode sosiale ferdigheter. Du er uredd og tør å prøve noe nytt. Du er motivert og engasjerende i møte med medlemmene. Du ønsker faglig utvikling i korpset, og har fokus på å løfte hver enkelt instrumentgruppe i valg av reportpar. Du samarbeider godt med andre dirigenter/instruktører, styret og juniorstyret i korpset.

Om oss:

Steindal skolekorps er tilknyttet Steindal skole i Trondheim. Vi har medlemmer på barneskolen, Hoeggen ungdomsskole og videregående skoler i Trondheim. Korpset har hatt god rekruttering de siste årene, og opplever økende medlemstall. Per juni 2022 består korpset av 24 i hovedkorpset og 14 i juniorkorpset. Det er i tillegg rekruttert 15 nye medlemmer som vil gå inn i aspirantkorpset fra høsten 2022.

Steindal skolekorps har god økonomi, et velfungerende styre og engasjerte foreldre. Vi har en trygg ledelse som ønsker å være en aktiv arbeidsgiver og legge til rette for at dirigentene våre trives på jobb. Vi har to grupper for de yngre i korpset, aspirant og junior, som ledes av en dyktig dirigent som har vært ansatt i korpset i flere år. Vi har i tillegg engasjert en ekstra instruktør for å gi ekstra støtte til de yngste musikantene. Vi vil legge til rette for at den som får vikarengasjementet får et godt samarbeid med musikalsk ansvarlige for de andre gruppene.

Styret i korpset holder medlemmer og foreldre informert og har det fulle ansvaret for administrasjon i korpset. Vi har tradisjon for at dirigenter får stor frihet i planlegging av det musikalske arbeidet, med innspill fra medlemmene. 


Søknad:

Søknad med CV sendes per e-post til leder@steindalskolekorps.no innen 15. juni 2022.

Attester og vitnemål fremlegges ved intervju eller etterspørres før tilsetting finner sted. Politiattest skal fremlegges før eventuell tilsetting.


Eventuelle spørsmål rundt vikariatet kan rettes til leder Andreas Eriksen på tlf. 98 07 08 69 eller per
e-post til leder@steindalskolekorps.no.  

Har du lyst til å bli en av oss?

Steindal skolekorps tar imot nye medlemmer!
Vi har plass til alle, fra året de starter i 3. klasse.

Å spille i korps er morsomt, lærerikt og sosialt – på tvers av klassetrinn. Vi øver på tirsdager i gymsalen/musikkrommet på Steindal skole. Aspirantene øver i SFO-tiden (15:30 – 16:15), og junior- og hovedkorps øver på kveldstid fra kl. 18:00.

Har du lyst til å bli en av oss? Meld deg inn nå: https://docs.google.com/…/15qCMLbt422j9Xb7m…/edit

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt:

Litt om det å ha barn i korpset

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise korpsmusikantene har vi engasjert dirigenter med musikkutdanning på universitetsnivå. Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Øvrig drift av korpset er det vi foreldre som står for gjennom styret og komiteene.

 

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å bli kjent med det nye instrumentet sitt. Dette skjer gjennom øvelser i aspirantkorpset, timer på Kulturskolen og øving hjemme. Etter at de grunnleggende ferdighetene er på plass, tar musikanten plass i juniorkorpset fra andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, og korpskonseptet er godt egnet for å gi musikantene tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent eller øvingsiver.

Korpsåret

Første korpsår starter med utdeling av instrument på «pangstartøvelse» første tirsdag etter skolestart. Fast tid for de ukentlige aspirantøvelsene er tirsdager i SFO-tiden. I forbindelse med planlagte konserter og marsjøvelser inviteres aspirantene til å delta på kveldsøvinger sammen med juniorkorpset og hovedkorpset, slik at hele korpset får øvd sammen.

 

I løpet av høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges. Mye av høsten blir vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre arrangeres julekonsert og vanligvis deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar. Vi arrangerer også konserter/samlinger alene og sammen med andre skolekorps, i tillegg til at vi bidrar i skolens 17. mai-arrangement.

 

Hver vår drar vi på tur som avslutning av korpsåret. Vanligvis gjennomføres korpsturen tett opptil skoleslutt. Reisemål kan være et korpsstevne i Trøndelag eller en festival et annet sted i Norge. Hvert femte år drar vi på utenlandstur.

 

Foreldreinnsats

Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked som finansierer det meste av driften. Fra onsdag til søndag i loppemarked-uka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året.

 

Selv om loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling:

 • Semesteravgiften i korpset er kr 900,-. Det gis 50% søskenmoderasjon på kontingent for barn 2 og 3. 
 • Semesteravgiften på kommunens kulturskole er kr 2 105,-.
 • Korpset bistår med søknad til kommunale støtteordninger for familier som ser behov for dette.

Det forventes at alle musikanter har minst en forelder i en av komiteene:

 • Arrangementskomite
 • Materialkomite
 • Loppekomite
 • Økonomikomite
 • Turkomite
 • Uniformskomite

Øvingstider

 • Øvingstid aspiranter: Tirsdager fra 15:30 til 16:15
 • Øvingstid juniorer: Tirsdager fra 18:00 til 19:00
 • Øvingstid hovedkorps: Tirsdager fra 18:00 til 20:00
 • Øvingstider kulturskolen: Bestemmes i samarbeid med musikklærer

STEINDAL SKOLEKORPS TAR IMOT LOPPER

Vi tar gjerne imot klær, små møbler, elektriske artikler (dessverre ikke hvitevarer), bøker, bilder, sportsutstyr, verktøy, pyntegjenstander, hobby/ fritidsutstyr, kopper og kar etc. til vårt årlige loppemarked

Det ble dessverre ikke loppemarked i regi av Steindal skolekorps i høst pga covid-19 pandemien. Som en følge av dette begynner våre lagre med lopper å bli fulle, men vi kan fortsatt ta i mot lopper av god kvalitet innen blant annet møbler, sport og fritid.

Loppemarkedet er i tillegg til å være en veldig sosial og trivelig aktivitet i nærmiljøet vår viktigste inntektskilde. Hvis noen ønsker å støtte korpset kan dette gjøres ved å vippse noen kroner til 37136.

Ring loppetelefonen 986 51 159 eller epost: styret@steindalskolekorps.no

KORPSTURER

Hvert år drar vi på korpstur (som regel første helg etter skoleslutt), enten for å delta på festivaler eller i egen regi . Det er veldig populært og i tillegg til spilling blir det god tid til mange aktiviteter og sosialt samvær. 

Hvert 5. år feirer vi oss selv med å dra på utenlandstur. Siste utenlandstur gikk til Krakow i Polen og her er noen bilder og inntrykk fra turen.

 

Da var det slutt på det fine været, så da passer det fint å reise hjem. Butikken (Žabka) som ligger vegg i vegg med hotellet har nok ett pent overskudd de siste dagene.
Fremdeles godt og varmt! Turens siste middag på Hard Rock café.
I dag fikk nesten alle plass i skyggen! Værmeldinga sier det skal bli 31 grader i skyggen. Etter lunsj blir det badeland!  
De største i korpset har i dag besøkt konsentrasjonsleirene i Auschwitz. Mange sterke inntrykk, men viktig historie som ikke må glemmes.
Konsert på torget i dag også!
Konsert i varmen
Med publikum!
Byvandring
Fremme på hotellet og klar for byvandring! 
Da er det like før vi setter oss på flyet til Krakow!

Konsert i skateparken

image

Konsert og disco!

image

image

image

Offisiell åpning av festivalen etter oppmarsj

image

Gjøvik!

image

Vel fremme på Vardal ungdomsskole. Topp stemning:-)

Konsert: Steindal Skolekorps og Ska-frika!

Søndag 19. april kl. 18.00 braker det løs i storstua på Hoeggen Skole. Steindal Skolekorps skal i samarbeid med bandet SKA-frika (offisiell bandside) ha en konsert med masse trøkk og god stemning! Bandet og korpset skal bruke hele dagen på å øve inn felles repertoar og håper på stinn brakke i storstua!

Billetter kjøpes i døra.
Voksne kr 100,- (vi har kort-terminal)
Barn gratis. (0 – 16 år)

Plakat 1-2