Behandling og vedlikehold messinginstrumenter

isolated-trumpet-1423287

 

Utstyr alle må ha:

 • Ventilolje (tromboner slide- olje)
 • Bøylefett
 • Bøylebørste

Utstyr alle bør ha:

 • Munnstykkebørste

Daglig vedlikehold (etter bruk):

Ventilene skal oljes før hver gang instrumentet skal brukes. Bruk rikelig med olje. Ved lange øvelser (seminar og lignende) må ventilene oljes flere ganger. På tromboner brukes rent vann (sprayflaske) på sleiden.

Månedlig vedlikehold:

Ventilene må rengjøres regelmessig, ta ut en og en ventil, tørk av med en tørr klut, tørk også i ventilhuset, sett inn med olje og sett på plass.

Stemmebøylene taes ut, tørkes av og settes inn med bøylefett.

Tørk av instrumentet med en tørr klut.

Rengjør munnstykket, gjerne med munnstykkebørste.

Halvårlig vedlikehold:

Instrumentet demonteres helt, husk rekkefølgen på ventilene, alle delene vaskes i lunkent vann. Instrumentet bør ligge i vann en stund før børsten brukes for å få rengjort alle delene skikkelig. Etterpå tørkes instrumentet, bøylene settes inn med bøylefett, ventilene med ventilolje og instrumentet settes sammen.

 

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser på skolen (evt Musikkskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Behandling og vedlikehold av treblåseinstrumenter

treblås

Utstyr alle må ha:

 • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk.
 • Myk klut for utvendig bruk.
 • Korkfett

Utstyr alle bør ha:

 • Munnstykkebørste
 • Olje for klaviatur og mekanikk.
 • Liten skrutrekker

Daglig vedlikehold etter bruk:

Hver del av instrumentet må tørkes godt innvendig etter bruk.

Vær spesielt nøye med munnstykket.

Månedlig vedlikehold:

Instrumentet rengjøres grundig med tørr klut både innvendig og utvendig, bruk aldri vann da det kan ødelegge putene.

For å fjerne eventuelt belegg i munnstykket må du bruke en munnstykkebørste.

Sett korkene (i skjøtene mellom de forskjellige delene) godt inn med korkfett.

Halvårlig vedlikehold:

I tillegg til renhold må du kontrollere alle mekaniske deler for eventuell slarke, stram til skruer som er løse og bruk en dråpe tynn olje (klaviaturolje) på akslinger og bevegelige skruer. Pass på så du ikke får olje på putene.

Dersom du ikke har olje eller skrutrekker, ta kontakt med materialforvalter.

Når det gjelder instrument av tre (klarinetter), må disse behandles spesielt varsomt, de må ikke tørkes ved å settes på et varmt sted. Dersom instrumentet har vært ute i kulde, må det tempereres gradvis med å sette det med kassen åpen i et kjølig rom til å begynne med.

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser i korpset (evt Kulturskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Korpstur til Ålesund

En magisk korpstur er ved veis ende, og vi drar med oss mange gode minner inn i sommerferien. Atlanterhavsparken, Devold aktivitetspark, marsjering i Byparken, bading i Bybadet, bading i Atlanterhavet, 430 trappetrinn på Aksla, brenning av verdens største bål, 400 pølser, quiz med umulige spørsmål, grilling på stranda, og en hel masse fjas. 🙂

Har du lyst til å bli en av oss?

Steindal skolekorps tar imot nye medlemmer!
Vi har plass til alle, fra året de starter i 3. klasse.

Å spille i korps er morsomt, lærerikt og sosialt – på tvers av klassetrinn. Vi øver på tirsdager i gymsalen/musikkrommet på Steindal skole. Aspirantene øver i SFO-tiden (15:30 – 16:15), og junior- og hovedkorps øver på kveldstid fra kl. 18:00.

Har du lyst til å bli en av oss? Meld deg inn nå: https://docs.google.com/…/15qCMLbt422j9Xb7m…/edit

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt:

Litt om det å ha barn i korpset

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise korpsmusikantene har vi engasjert dirigenter med musikkutdanning på universitetsnivå. Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Øvrig drift av korpset er det vi foreldre som står for gjennom styret og komiteene.

 

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å bli kjent med det nye instrumentet sitt. Dette skjer gjennom øvelser i aspirantkorpset, timer på Kulturskolen og øving hjemme. Etter at de grunnleggende ferdighetene er på plass, tar musikanten plass i juniorkorpset fra andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, og korpskonseptet er godt egnet for å gi musikantene tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent eller øvingsiver.

Korpsåret

Første korpsår starter med utdeling av instrument på «pangstartøvelse» første tirsdag etter skolestart. Fast tid for de ukentlige aspirantøvelsene er tirsdager i SFO-tiden. I forbindelse med planlagte konserter og marsjøvelser inviteres aspirantene til å delta på kveldsøvinger sammen med juniorkorpset og hovedkorpset, slik at hele korpset får øvd sammen.

 

I løpet av høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges. Mye av høsten blir vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre arrangeres julekonsert og vanligvis deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar. Vi arrangerer også konserter/samlinger alene og sammen med andre skolekorps, i tillegg til at vi bidrar i skolens 17. mai-arrangement.

 

Hver vår drar vi på tur som avslutning av korpsåret. Vanligvis gjennomføres korpsturen tett opptil skoleslutt. Reisemål kan være et korpsstevne i Trøndelag eller en festival et annet sted i Norge. Hvert femte år drar vi på utenlandstur.

 

Foreldreinnsats

Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked som finansierer det meste av driften. Fra onsdag til søndag i loppemarked-uka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året.

 

Selv om loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling:

 • Semesteravgiften i korpset er kr 900,-. Det gis 50% søskenmoderasjon på kontingent for barn 2 og 3. 
 • Semesteravgiften på kommunens kulturskole er kr 2 105,-.
 • Korpset bistår med søknad til kommunale støtteordninger for familier som ser behov for dette.

Det forventes at alle musikanter har minst en forelder i en av komiteene:

 • Arrangementskomite
 • Materialkomite
 • Loppekomite
 • Økonomikomite
 • Turkomite
 • Uniformskomite

Øvingstider

 • Øvingstid aspiranter: Tirsdager fra 15:30 til 16:15
 • Øvingstid juniorer: Tirsdager fra 18:00 til 19:00
 • Øvingstid hovedkorps: Tirsdager fra 18:00 til 20:00
 • Øvingstider kulturskolen: Bestemmes i samarbeid med musikklærer

STEINDAL SKOLEKORPS TAR IMOT LOPPER

Vi tar gjerne imot klær, små møbler, elektriske artikler (dessverre ikke hvitevarer), bøker, bilder, sportsutstyr, verktøy, pyntegjenstander, hobby/ fritidsutstyr, kopper og kar etc. til vårt årlige loppemarked

Det ble dessverre ikke loppemarked i regi av Steindal skolekorps i høst pga covid-19 pandemien. Som en følge av dette begynner våre lagre med lopper å bli fulle, men vi kan fortsatt ta i mot lopper av god kvalitet innen blant annet møbler, sport og fritid.

Loppemarkedet er i tillegg til å være en veldig sosial og trivelig aktivitet i nærmiljøet vår viktigste inntektskilde. Hvis noen ønsker å støtte korpset kan dette gjøres ved å vippse noen kroner til 37136.

Ring loppetelefonen 986 51 159 eller epost: styret@steindalskolekorps.no

KORPSTURER

Hvert år drar vi på korpstur (som regel første helg etter skoleslutt), enten for å delta på festivaler eller i egen regi . Det er veldig populært og i tillegg til spilling blir det god tid til mange aktiviteter og sosialt samvær. 

Hvert 5. år feirer vi oss selv med å dra på utenlandstur. Siste utenlandstur gikk til Krakow i Polen og her er noen bilder og inntrykk fra turen.

 

Da var det slutt på det fine været, så da passer det fint å reise hjem. Butikken (Žabka) som ligger vegg i vegg med hotellet har nok ett pent overskudd de siste dagene.
Fremdeles godt og varmt! Turens siste middag på Hard Rock café.
I dag fikk nesten alle plass i skyggen! Værmeldinga sier det skal bli 31 grader i skyggen. Etter lunsj blir det badeland!  
De største i korpset har i dag besøkt konsentrasjonsleirene i Auschwitz. Mange sterke inntrykk, men viktig historie som ikke må glemmes.
Konsert på torget i dag også!
Konsert i varmen
Med publikum!
Byvandring
Fremme på hotellet og klar for byvandring! 
Da er det like før vi setter oss på flyet til Krakow!

Uniform

Uniformskomiteen i STEINDAL SKOLEKORPS ønsker å gi gamle og nye medlemmer tips om kjøp, stell og vedlikehold av uniformen og uniformseffekter.

JAKKE:

Jakken (med den hvite dusken) skal renses.

Harpene festes til jakkeslagene med små ’usynlige’ sting. Disse må hver enkelt erstatte om de mister dem. Pris kr 30,- pr harpe.

Korpsemblemet på ermet skal ikke fjernes ved rensing eller når jakken leveres tilbake til uniformskomiteen.

Stjernene som festes under emblemet, sys på med tråd i samme farge som jakken. Vær forsiktig når disse sprettes av, da det er lett å trekke ut tråder eller lage hull i stoffet. Pris kr 15,- pr stjerne.

COLLEGE-GENSER; marineblå m/trykt emblem:

Junior- og aspirantkorpset bruker college-genser i stedet for jakke. Denne blir utlevert fra iniformskomiteen, sammen med de andre uniformsdelene; bukse, sløyfe og hatt.

Den utleverte genseren skal bare brukes i korps-sammenheng, altså ikke et hverdagsplagg.

 

Hovedkorpset har også marineblå college-genser som en del av uniformen. Den brukes som ’uformell’ uniform ved passende anledninger, gjerne med dongeribukse. Det vil bli gitt beskjed når den skal brukes. Genseren skal alltid være med på korpstur, som en del av uniformen.

BUKSE, BELTE, SOKKER OG SKO:

Buksen renses eller vaskes på finvask 40 grader uten sentrifugering. Strekk de hvite stripene i siden, flere ganger mens buksen tørker. Da blir det enklere å presse buksen. Det ikke tillatt å bruke tape, binders eller lignende til å folde opp buksene! Vi anbefaler enkel fold – da ser buksene penest ut. Prøv buksen med sko. Den skal være så lang at den ligger ned på skoene.

Til buksen skal det brukes svarte, nypussa lave sko, og helt hvite sokker. Beltet på buksen skal også være hvitt.

 

HATT OG FJÆR:

Hatten kan tørkes med lunkent vann og det kan benyttes Zalo-vann på de hvite områdene.

Fjæren oppbevares mørkt (i for eksempel sort pose)– hvis ikke blir den ’gul’.

 

SLØYFE:

Uniformskomiteen syr sløyfene. Ta derfor godt vare på dem! Ved tap, fås ny sløyfe utlevert mot kr 200,-.

 

SKJORTE:

Hvit, kortermet bomullsskjorte med skulderklaffer fåes av korpset som en del av uniformen, og et korpsemblem til å sy på skjortens venster arm. Emblemet skal syes på midt på ermet, ca 9 cm fra skuldersømmen.

HANSKER:

Hvite bomulls-hansker kan kjøpes hos Blåsmo musikk, hanskebutikk, eller på apoteket. Hvis du bruker apotekhanskene, vil det lønne seg å koke dem før bruk. Et godt tips er å bruke hvite hårstrikk for å holde hanskene på plass.

 

REGNKAPPE:

Regnkapper blir utlevert på 17.mai og andre arrangement ved behov av uniformskomiteen.

 

MEDALJEBRUK:

De tillitsvalgte har i samråd med styret bestemt at følgende medaljer skal benyttes på uniformen:

 • Korpsets egne medaljer
 • Siste stevnemedalje

Dette er for å skåne uniformene da medaljene sliter mye på uniformen.

 

HER ER NOEN UTTRYKK DET KAN VÆRE GREIT Å KUNNE:

 • FULL UNIFORM HOVEDKORPS: Hatt, jakke, hansker, bukse m/hvitt belte, skjorte, sløyfe, hvite sokker og svarte sko.
 • FULL UNIFORM JUNIOR- OG ASPIRANTKORPS: Hatt, college-genser, hansker, bukse m/hvitt belte, skjorte, sløyfe, hvite sokker og svarte sko.
 • FULL UNIFORM: Brukes ved utendørs opptreden/marsjering.
 • KONSERT-UNIFORM: Full uniform minus hatt og hansker.
 • SOMMER-UNIFORM: Full uniform minus jakke (hovedkorps) / Minus college-genser (junior- og aspirantkorps).
 • UFORMELL UNIFORM: Marineblå college-genser og blå dongeribukse.

 

 

DETTE BETALER KORPSET FOR UNIFORMEN DIN:

Jakke:             kr 2500,-

Bukse:            kr 1000,-

Hatt:               kr 1500,-

Fjær:               kr   300,-

Sløyfe:            kr   200,-

Genser:          kr   200,-

FORELDRE/FORESATTE OG MUSIKANTER:

Ta ansvar for uniformen! Se til at uniformen er i orden og har riktig størrelse! Oppbevar den i en dress-pose! Husk at fjæren skal ligge mørkt!