Litt om det å ha barn i korpset

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise korpsmusikantene har vi engasjert dirigenter med musikkutdanning på universitetsnivå. Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen.

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å bli kjent med sitt nye instrument. Dette skjer gjennom øvelser i aspirantkorpset, timer på Kulturskolen og øving hjemme. Etter at de grunnleggende ferdighetene er på plass, tar musikanten plass i juniorkorpset fra andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, og korpskonseptet er godt egnet for å gi musikantene tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter alder, kjønn, talent eller øvingsiver.

 

Korpsåret

Første korpsår starter med utdeling av instrument første tirsdag etter skolestart. Fast tid for de ukentlige aspirantøvelsene er tirsdager i SFO-tiden. I forbindelse med konserter og marsjøvelser inviteres aspirantene til å delta på kveldsøvinger sammen med juniorkorpset og hovedkorpset, slik at hele korpset får øvd sammen.

I løpet av høsten arrangeres seminarhelg et sted i Trøndelag, der både spilling og sosialt samvær vektlegges. Høsten preges vanligvis av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre arrangeres julekonsert, og vanligvis deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar. Korpset arrangerer også konserter/samlinger alene og sammen med andre skolekorps, i tillegg til at vi bidrar i skolens 17. mai-arrangement.

Hver vår reiser korpset på tur som avslutning av korpsåret. Vanligvis gjennomføres korpsturen tett opptil skoleslutt. Reisemål kan være et korpsstevne i Trøndelag eller en festival et annet sted i Norge. Hvert femte år drar vi på utenlandstur.

 

Foreldreinnsats

De største utgiftspostene i Steindal skolekorps er dirigenter og instrumenter. Det er høstens store loppemarked som finansierer det meste av driften. I loppemarked-uka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper loddsalg og andre dugnader resten av året. Det forventes at alle musikanter har minst én foreldre representert i en av korpset komitéer.

Selv om loppemarkedet er innbringende, må vi ha noe egenbetaling:

 • Semesteravgiften er kr 900,-. Det gis 50% søskenmoderasjon på kontingent for barn 2 og 3.
 • Kommunens kulturskole har en semesteravgift på kr 2 190,-.

NB: Det finnes støtteordninger for både korps og kulturskole. Alle skal ha mulighet til å spille i korps!

 

Øvingstider

 • Øvingstid aspiranter: Tirsdager fra 15:30 til 16:15
 • Øvingstid juniorer: Tirsdager fra 18:00 til 19:30
 • Øvingstid hovedkorps: Tirsdager fra 18:00 til 20:00
 • Øvingstider kulturskolen: Fast ukedag, tid styres av Kulturskolen

Vil du bli en av oss?

Vi i Steindal skolekorps håper å kunne ønske mange nye aspiranter velkommen inn i korpset denne våren.

De kommende månedene kan du bli kjent med oss på følgende måter:

 • Foreldre i 2. – 4. trinn får informasjon om korpset i foreldremøter i mars
 • Korpset spiller rekrutteringskonsert 23. mai (i skoletiden)
 • Dirigent besøker 2. – 4. trinn for å svare på spørsmål om det å spille i korps
 • Vi arrangerer prøvekvelder for interesserte i 9. og 23. mai
 • Du ser oss marsjerende i nærområdet før og på nasjonaldagen
 • ALLE som spiller i korpset tar gjerne en prat med interesserte

Hva skjer våren 2023?

28. marsBowling og pizza
18. aprilStjernedryss
21. aprilForeldrefest
6. maiMarsjseminar
9. maiPrøvekveld

Marsjpølse med Utleira skolekorps
16. maiPrøvetog på skolen (i skoletiden)
17. maiTradisjonelt opplegg (detaljer kommer)
23. maiRekrutteringskonsert og prøvekveld
20. juniKonsert på Solsiden
24. juniKorpstur til Bornholm

Trøndersk Mesterskap 2023

Fantastisk øveinnsats individuelt og i fellesskap ledet fram til at Steindal skolekorps oppnådde knakende gode resultater i årets TM. Aspirant- og Juniorkorpset ble belønnet med Tutti-prisen, en bekreftelse på at dommerne så det gode samspillet i korpset – noe som er helt avgjørende et godt korps! Hovedkorpset oppnådde en fin 7. plass (av 17), og en poengfangst som overgikk resultatene fra de siste 10 år.

Behandling og vedlikehold messinginstrumenter

isolated-trumpet-1423287

 

Utstyr alle må ha:

 • Ventilolje (tromboner slide- olje)
 • Bøylefett
 • Bøylebørste

Utstyr alle bør ha:

 • Munnstykkebørste

Daglig vedlikehold (etter bruk):

Ventilene skal oljes før hver gang instrumentet skal brukes. Bruk rikelig med olje. Ved lange øvelser (seminar og lignende) må ventilene oljes flere ganger. På tromboner brukes rent vann (sprayflaske) på sleiden.

Månedlig vedlikehold:

Ventilene må rengjøres regelmessig, ta ut en og en ventil, tørk av med en tørr klut, tørk også i ventilhuset, sett inn med olje og sett på plass.

Stemmebøylene taes ut, tørkes av og settes inn med bøylefett.

Tørk av instrumentet med en tørr klut.

Rengjør munnstykket, gjerne med munnstykkebørste.

Halvårlig vedlikehold:

Instrumentet demonteres helt, husk rekkefølgen på ventilene, alle delene vaskes i lunkent vann. Instrumentet bør ligge i vann en stund før børsten brukes for å få rengjort alle delene skikkelig. Etterpå tørkes instrumentet, bøylene settes inn med bøylefett, ventilene med ventilolje og instrumentet settes sammen.

 

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser på skolen (evt Musikkskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Behandling og vedlikehold av treblåseinstrumenter

treblås

Utstyr alle må ha:

 • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk.
 • Myk klut for utvendig bruk.
 • Korkfett

Utstyr alle bør ha:

 • Munnstykkebørste
 • Olje for klaviatur og mekanikk.
 • Liten skrutrekker

Daglig vedlikehold etter bruk:

Hver del av instrumentet må tørkes godt innvendig etter bruk.

Vær spesielt nøye med munnstykket.

Månedlig vedlikehold:

Instrumentet rengjøres grundig med tørr klut både innvendig og utvendig, bruk aldri vann da det kan ødelegge putene.

For å fjerne eventuelt belegg i munnstykket må du bruke en munnstykkebørste.

Sett korkene (i skjøtene mellom de forskjellige delene) godt inn med korkfett.

Halvårlig vedlikehold:

I tillegg til renhold må du kontrollere alle mekaniske deler for eventuell slarke, stram til skruer som er løse og bruk en dråpe tynn olje (klaviaturolje) på akslinger og bevegelige skruer. Pass på så du ikke får olje på putene.

Dersom du ikke har olje eller skrutrekker, ta kontakt med materialforvalter.

Når det gjelder instrument av tre (klarinetter), må disse behandles spesielt varsomt, de må ikke tørkes ved å settes på et varmt sted. Dersom instrumentet har vært ute i kulde, må det tempereres gradvis med å sette det med kassen åpen i et kjølig rom til å begynne med.

Generelt:

Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader. Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Instrumentet må aldri settes slik at uvedkommende kan få tak i det og gjøre skade på det. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt. Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste, det vil si under øvelser i korpset (evt Kulturskolen) og hjemme, under transport mellom hjem og skole, og under andre aktiviteter som korpset arrangerer. Dersom instrumentet brukes i andre sammenhenger eller andre steder gjelder ikke forsikringen, dessuten skal slik bruk ifølge vedtektene godkjennes av styret. Egenandelen er for tiden kr 1.000.

Korpstur til Ålesund

En magisk korpstur er ved veis ende, og vi drar med oss mange gode minner inn i sommerferien. Atlanterhavsparken, Devold aktivitetspark, marsjering i Byparken, bading i Bybadet, bading i Atlanterhavet, 430 trappetrinn på Aksla, brenning av verdens største bål, 400 pølser, quiz med umulige spørsmål, grilling på stranda, og en hel masse fjas. 🙂

Har du lyst til å bli en av oss?

Steindal skolekorps tar imot nye medlemmer!
Vi har plass til alle, fra året de starter i 3. klasse.

Å spille i korps er morsomt, lærerikt og sosialt – på tvers av klassetrinn. Vi øver på tirsdager i gymsalen/musikkrommet på Steindal skole. Aspirantene øver i SFO-tiden (15:30 – 16:15), og junior- og hovedkorps øver på kveldstid fra kl. 18:00.

Har du lyst til å bli en av oss? Meld deg inn nå: https://docs.google.com/…/15qCMLbt422j9Xb7m…/edit

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt:

STEINDAL SKOLEKORPS TAR IMOT LOPPER

Vi tar gjerne imot klær, små møbler, elektriske artikler (dessverre ikke hvitevarer), bøker, bilder, sportsutstyr, verktøy, pyntegjenstander, hobby/ fritidsutstyr, kopper og kar etc. til vårt årlige loppemarked

Det ble dessverre ikke loppemarked i regi av Steindal skolekorps i høst pga covid-19 pandemien. Som en følge av dette begynner våre lagre med lopper å bli fulle, men vi kan fortsatt ta i mot lopper av god kvalitet innen blant annet møbler, sport og fritid.

Loppemarkedet er i tillegg til å være en veldig sosial og trivelig aktivitet i nærmiljøet vår viktigste inntektskilde. Hvis noen ønsker å støtte korpset kan dette gjøres ved å vippse noen kroner til 37136.

Ring loppetelefonen 986 51 159 eller epost: styret@steindalskolekorps.no

KORPSTURER

Hvert år drar vi på korpstur (som regel første helg etter skoleslutt), enten for å delta på festivaler eller i egen regi . Det er veldig populært og i tillegg til spilling blir det god tid til mange aktiviteter og sosialt samvær. 

Hvert 5. år feirer vi oss selv med å dra på utenlandstur. Siste utenlandstur gikk til Krakow i Polen og her er noen bilder og inntrykk fra turen.

 

Da var det slutt på det fine været, så da passer det fint å reise hjem. Butikken (Žabka) som ligger vegg i vegg med hotellet har nok ett pent overskudd de siste dagene.
Fremdeles godt og varmt! Turens siste middag på Hard Rock café.
I dag fikk nesten alle plass i skyggen! Værmeldinga sier det skal bli 31 grader i skyggen. Etter lunsj blir det badeland!  
De største i korpset har i dag besøkt konsentrasjonsleirene i Auschwitz. Mange sterke inntrykk, men viktig historie som ikke må glemmes.
Konsert på torget i dag også!
Konsert i varmen
Med publikum!
Byvandring
Fremme på hotellet og klar for byvandring! 
Da er det like før vi setter oss på flyet til Krakow!